Ansible playbook that you can use to control ssh access to your linux servers. You can install or remove keys, tune sshd options and install additional software.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
Vladimir Smagin 89a8cd11cd Изменить 'readme.md' 1 yıl önce
group_vars added key_state to delete installed public key 1 yıl önce
host_vars import ssh 1 yıl önce
roles added key_state to delete installed public key 1 yıl önce
secrets import ssh 1 yıl önce
.gitignore import ssh 1 yıl önce
ansible.cfg import ssh 1 yıl önce
inventory.ini import ssh 1 yıl önce
readme.md Изменить 'readme.md' 1 yıl önce
ssh-keys.sh import ssh 1 yıl önce
ssh-keys.yml added key_state to delete installed public key 1 yıl önce

readme.md

Ansible centralized keys management

Installation: git clone https://git.blindage.org/21h/ansible-ssh-management.git

Read documentation on wiki pages here https://git.blindage.org/21h/ansible-ssh-management/wiki/


Copyright by Vladimir Smagin, 2018 http://blindage.org 21h@blindage.org