Ansible playbook that you can use to control ssh access to your linux servers. You can install or remove keys, tune sshd options and install additional software.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Vladimir Smagin 89a8cd11cd Изменить 'readme.md' 1 rok temu
group_vars added key_state to delete installed public key 1 rok temu
host_vars import ssh 1 rok temu
roles added key_state to delete installed public key 1 rok temu
secrets import ssh 1 rok temu
.gitignore import ssh 1 rok temu
ansible.cfg import ssh 1 rok temu
inventory.ini import ssh 1 rok temu
readme.md Изменить 'readme.md' 1 rok temu
ssh-keys.sh import ssh 1 rok temu
ssh-keys.yml added key_state to delete installed public key 1 rok temu

readme.md

Ansible centralized keys management

Installation: git clone https://git.blindage.org/21h/ansible-ssh-management.git

Read documentation on wiki pages here https://git.blindage.org/21h/ansible-ssh-management/wiki/


Copyright by Vladimir Smagin, 2018 http://blindage.org 21h@blindage.org