Ansible playbook that you can use to control ssh access to your linux servers. You can install or remove keys, tune sshd options and install additional software.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

16 wiersze
776 B

 1. [monitoring]
 2. monitor ansible_host=44.165.225.144 ansible_user=root ansible_ssh_private_key_file="secrets/superkey.pem"
 3. [hetzner:children]
 4. hetzner-balancers
 5. hetzner-nodes
 6. [hetzner-nodes]
 7. hetzner-node0 ansible_host=145.251.216.112 ansible_user=root ansible_ssh_private_key_file="secrets/superkey.pem"
 8. hetzner-node1 ansible_host=154.64.4.185 ansible_user=root ansible_ssh_private_key_file="secrets/superkey.pem"
 9. hetzner-node2 ansible_host=168.251.172.244 ansible_user=root ansible_ssh_private_key_file="secrets/superkey.pem"
 10. [hetzner-balancers]
 11. hetzner-balancer0 ansible_host=145.251.216.154 ansible_user=root ansible_ssh_private_key_file="secrets/superkey.pem"
 12. hetzner-balancer1 ansible_host=78.46.246.78 ansible_user=root ansible_ssh_private_key_file="secrets/superkey.pem"