Ansible playbook that you can use to control ssh access to your linux servers. You can install or remove keys, tune sshd options and install additional software.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Vladimir Smagin 440ae05c0b added key_state to delete installed public key 2 lat temu
..
hetzner-nodes.yml added key_state to delete installed public key 2 lat temu
hetzner.yml import ssh 2 lat temu