Ansible playbook that you can use to control ssh access to your linux servers. You can install or remove keys, tune sshd options and install additional software.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
Vladimir Smagin 0766292c8c + 2 år sedan
group_vars new features: control OS users, create ssh tunnels 2 år sedan
host_vars new features: control OS users, create ssh tunnels 2 år sedan
roles new features: control OS users, create ssh tunnels 2 år sedan
secrets import ssh 2 år sedan
.gitignore import ssh 2 år sedan
ansible.cfg import ssh 2 år sedan
inventory.ini import ssh 2 år sedan
readme.md Изменить 'readme.md' 2 år sedan
ssh-keys.sh import ssh 2 år sedan
ssh-keys.yml + 2 år sedan

readme.md

Ansible centralized keys management

Installation: git clone https://git.blindage.org/21h/ansible-ssh-management.git

Read documentation on wiki pages here https://git.blindage.org/21h/ansible-ssh-management/wiki/


Copyright by Vladimir Smagin, 2018 http://blindage.org 21h@blindage.org