Ansible playbook that you can use to control ssh access to your linux servers. You can install or remove keys, tune sshd options and install additional software.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Vladimir Smagin 0766292c8c + před 2 roky
group_vars new features: control OS users, create ssh tunnels před 2 roky
host_vars new features: control OS users, create ssh tunnels před 2 roky
roles new features: control OS users, create ssh tunnels před 2 roky
secrets import ssh před 2 roky
.gitignore import ssh před 2 roky
ansible.cfg import ssh před 2 roky
inventory.ini import ssh před 2 roky
readme.md Изменить 'readme.md' před 2 roky
ssh-keys.sh import ssh před 2 roky
ssh-keys.yml + před 2 roky

readme.md

Ansible centralized keys management

Installation: git clone https://git.blindage.org/21h/ansible-ssh-management.git

Read documentation on wiki pages here https://git.blindage.org/21h/ansible-ssh-management/wiki/


Copyright by Vladimir Smagin, 2018 http://blindage.org 21h@blindage.org