Ansible playbook that you can use to control ssh access to your linux servers. You can install or remove keys, tune sshd options and install additional software.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Vladimir Smagin 32b9c057d6 new features: control OS users, create ssh tunnels 2 lat temu
..
monitor.yml new features: control OS users, create ssh tunnels 2 lat temu