Преглед на файлове

update ignore file

master
Vladimir Smagin преди 2 години
родител
ревизия
252a1db845
Подписан от: 21h GPG ключ ID: 29AE91B1A37721C3
променени са 2 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 26 реда
  1. +1
    -0
      .gitignore
  2. +0
    -26
      nginx+php-fpm7.1/ansible.log

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -1,4 +1,5 @@
*.retry
*.log
*.pyc
__PYCACHE__


+ 0
- 26
nginx+php-fpm7.1/ansible.log Целия файл

@@ -1,26 +0,0 @@
2018-08-31 01:56:13,120 p=31436 u=vlad | ____________
< PLAY [all] >
------------
\ ^__^
\ (oo)\_______
(__)\ )\/\
||----w |
|| ||


2018-08-31 01:56:13,152 p=31436 u=vlad | ________________________
< TASK [Gathering Facts] >
------------------------
\ ^__^
\ (oo)\_______
(__)\ )\/\
||----w |
|| ||


2018-08-31 01:56:13,928 p=31436 u=vlad | [ERROR]: User interrupted execution

2018-08-31 02:11:05,663 p=32090 u=vlad | PLAY [all] *******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
2018-08-31 02:11:05,677 p=32090 u=vlad | TASK [Gathering Facts] *******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
2018-08-31 02:11:06,848 p=32090 u=vlad | [ERROR]: User interrupted execution


Зареждане…
Отказ
Запис