Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin 7fff4adb93 edit 2 lat temu
.gitignore update ignore file 2 lat temu
readme.md edit 2 lat temu

readme.md

My useful ansible playbooks

Security management:

System and monitoring:

Web deployment: