Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

7 satır
92 B

  1. - hosts: all
  2. roles:
  3. - test
  4. - preinstall
  5. - { role: set_service, become: yes }