Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

7 wiersze
92 B

  1. - hosts: all
  2. roles:
  3. - test
  4. - preinstall
  5. - { role: set_service, become: yes }