Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

6 regels
92 B

- hosts: all
roles:
- test
- preinstall
- { role: set_service, become: yes }