Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin ce4ff31a01 create and run systemd and upstart service file 1 rok temu
..
systemd-service.template.j2 create and run systemd and upstart service file 1 rok temu
upstart-service.template.j2 create and run systemd and upstart service file 1 rok temu