Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

25 rader
708 B

description "{{ service_description }}"
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [!2345]
expect fork
kill timeout 60 # when upstart issued a stop, send SIGTERM, wait 60 sec before sending SIGKILL
respawn
respawn limit 5 30 #try 5 times within 60 seconds, or giveup
script
echo $$ > {{installation_path}}/app.pid
exec {{ interpretator }} {{ installation_path}}/app.py
end script
pre-start script
touch {{installation_path}}/app.log
echo "\n[`date -u +%Y-%m-%dT%T.%3NZ`] (sys) Starting" >> {{installation_path}}/app.log
end script
pre-stop script
rm -f {{installation_path}}/app.pid
echo "[`date -u +%Y-%m-%dT%T.%3NZ`] (sys) Stopping" >> {{installation_path}}/app.log
end script