Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

31 rader
1.0 KiB

 1. ---
 2. - name: Install app.py
 3. copy:
 4. src: files/app.py
 5. dest: /opt/app.py
 6. owner: root
 7. group: root
 8. mode: 0644
 9. - name: Install child_process.py
 10. copy:
 11. src: files/child_process.py
 12. dest: /opt/child_process.py
 13. owner: root
 14. group: root
 15. mode: 0644
 16. - name: Create service file for upstart Ubuntu versions
 17. template: src=upstart-service.template.j2 dest=/etc/init/{{service_name}}.conf backup=no mode=0644
 18. when: ansible_distribution == 'Ubuntu' and (ansible_distribution_version == "14.04" or ansible_distribution_version == "12.04")
 19. - name: Create service file for systemd Ubuntu versions
 20. template: src=systemd-service.template.j2 dest=/etc/systemd/system/{{service_name}}.service backup=no mode=0644
 21. when: ansible_distribution == 'Ubuntu' and (ansible_distribution_version == "16.04" or ansible_distribution_version == "18.04")
 22. - name: Enable service {{ service_name }}
 23. service: name={{ service_name }} enabled=yes
 24. - name: Start service {{ service_name }}
 25. service: name={{ service_name }} state=restarted