Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin 252a1db845
update ignore file
1 rok temu
keys-ansible ssh keys deploy for users: set public keys, upload secret keys 1 rok temu
nginx+php-fpm7.1 update ignore file 1 rok temu
systemd-and-upstart create and run systemd and upstart service file 1 rok temu
.gitignore update ignore file 1 rok temu