Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Vladimir Smagin 252a1db845
update ignore file
před 1 rokem
keys-ansible ssh keys deploy for users: set public keys, upload secret keys před 1 rokem
nginx+php-fpm7.1 update ignore file před 1 rokem
systemd-and-upstart create and run systemd and upstart service file před 1 rokem
.gitignore update ignore file před 1 rokem