Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin ce4ff31a01 create and run systemd and upstart service file 2 lat temu
..
roles create and run systemd and upstart service file 2 lat temu
inventory.ini create and run systemd and upstart service file 2 lat temu
services.yml create and run systemd and upstart service file 2 lat temu