Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin 252a1db845
update ignore file
2 lat temu
..
roles + 2 lat temu
ansible.cfg + 2 lat temu
deploy.sh + 2 lat temu
deploy.yml + 2 lat temu