Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin e803525173
ssh keys deploy for users: set public keys, upload secret keys
2 lat temu
..
group_vars ssh keys deploy for users: set public keys, upload secret keys 2 lat temu
roles ssh keys deploy for users: set public keys, upload secret keys 2 lat temu
secrets ssh keys deploy for users: set public keys, upload secret keys 2 lat temu
ansible.cfg ssh keys deploy for users: set public keys, upload secret keys 2 lat temu
inventory.ini ssh keys deploy for users: set public keys, upload secret keys 2 lat temu
ssh-keys.sh ssh keys deploy for users: set public keys, upload secret keys 2 lat temu
ssh-keys.yml ssh keys deploy for users: set public keys, upload secret keys 2 lat temu