Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

5 regels
33 B

*.retry
*.log
*.pyc
__PYCACHE__