Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin 01e4c56bcf edit 1 rok temu
.gitignore update ignore file 1 rok temu
readme.md edit 1 rok temu

readme.md

My useful ansible playbooks

Security management:

System and monitoring:

Web deployment: