Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin a15b538e9a moved to own bransh 2 lat temu
roles moved to own bransh 2 lat temu
.gitignore update ignore file 2 lat temu
inventory.ini moved to own bransh 2 lat temu
services.yml moved to own bransh 2 lat temu