Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

279 B

Switch SSHd to use pubkey auth only

This playbook task blocks password authentication and turns on public keys auth. You can set another sshd options. If you want centralized ssh keys management see here https://git.blindage.org/21h/ansible-library/src/branch/centralized-keys