Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

279 B

Switch SSHd to use pubkey auth only

This playbook task blocks password authentication and turns on public keys auth. You can set another sshd options. If you want centralized ssh keys management see here https://git.blindage.org/21h/ansible-library/src/branch/centralized-keys