17 Incheckningar (python3_trick)
 

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Vladimir Smagin 32160d8efc Изменить 'project.yml' 10 månader sedan
  Vladimir Smagin 3984989bb9 Удалить 'inventory.ini' 10 månader sedan
  Vladimir Smagin 34b1b80800 Python2 trick 10 månader sedan
  Vladimir Smagin 01e4c56bcf edit 11 månader sedan
  Vladimir Smagin 2b6f95c299 + 11 månader sedan
  Vladimir Smagin 2e25b00064 readme.md with projects index 11 månader sedan
  Vladimir Smagin 43043ebd5a
readme fix 11 månader sedan
  Vladimir Smagin 76573930e5
respect for host_vars 11 månader sedan
  Vladimir Smagin 979649e2e4 Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/origin/master' 11 månader sedan
  Vladimir Smagin cd1750c4fb
update readme 11 månader sedan
  Vladimir Smagin dfb0fb111e Изменить 'keys-ansible/readme.md' 11 månader sedan
  Vladimir Smagin 03967eff11 Изменить 'keys-ansible/readme.md' 11 månader sedan
  Vladimir Smagin 63c3a76c64
keys list format changed from 'list' to 'dict', parent dicts now merging with childs dicts. 11 månader sedan
  Vladimir Smagin 252a1db845
update ignore file 11 månader sedan
  Vladimir Smagin e803525173
ssh keys deploy for users: set public keys, upload secret keys 11 månader sedan
  Vladimir Smagin ce4ff31a01 create and run systemd and upstart service file 11 månader sedan
  Vladimir Smagin 1cd5358027 + 11 månader sedan