2 Incheckningar (python3_trick)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Vladimir Smagin 252a1db845
update ignore file 1 år sedan
  Vladimir Smagin ce4ff31a01 create and run systemd and upstart service file 1 år sedan