2 Revize (python3_trick)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Vladimir Smagin 252a1db845
update ignore file před 1 rokem
  Vladimir Smagin ce4ff31a01 create and run systemd and upstart service file před 1 rokem