Преглед на файлове

Изменить 'sshd.yml'

pubkey_sshd
Vladimir Smagin преди 7 месеца
родител
ревизия
7d3dcbd3d6
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
 1. 5
  0
    sshd.yml

+ 5
- 0
sshd.yml Целия файл

@@ -1,5 +1,10 @@
1 1
 ---
2 2
 - name: Configure sshd
3 3
  hosts: all
4
+ vars:
5
+  sshd_config_path: "/etc/ssh/sshd_config"
6
+  sshd_options:
7
+   PubkeyAuthentication: "yes"
8
+   PasswordAuthentication: "no" 
4 9
  roles:
5 10
   - sshd

Loading…
Отказ
Запис