Преглед на файлове

Изменить 'sshd.yml'

pubkey_sshd
Vladimir Smagin преди 2 години
родител
ревизия
7d3dcbd3d6
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. +5
    -0
      sshd.yml

+ 5
- 0
sshd.yml Целия файл

@@ -1,5 +1,10 @@
---
- name: Configure sshd
hosts: all
vars:
sshd_config_path: "/etc/ssh/sshd_config"
sshd_options:
PubkeyAuthentication: "yes"
PasswordAuthentication: "no"
roles:
- sshd

Зареждане…
Отказ
Запис