Przeglądaj źródła

update ignore file

sys-systemd-and-upstart
Vladimir Smagin 10 miesięcy temu
rodzic
commit
252a1db845
Podpisane przez: Vladimir Smagin <21h@blindage.org> ID klucza GPG: 29AE91B1A37721C3
2 zmienionych plików z 1 dodań i 26 usunięć
  1. 1
    0
      .gitignore
  2. 0
    26
      nginx+php-fpm7.1/ansible.log

+ 1
- 0
.gitignore Wyświetl plik

@@ -1,4 +1,5 @@
*.retry
*.log
*.pyc
__PYCACHE__


+ 0
- 26
nginx+php-fpm7.1/ansible.log Wyświetl plik

@@ -1,26 +0,0 @@
2018-08-31 01:56:13,120 p=31436 u=vlad | ____________
< PLAY [all] >
------------
\ ^__^
\ (oo)\_______
(__)\ )\/\
||----w |
|| ||


2018-08-31 01:56:13,152 p=31436 u=vlad | ________________________
< TASK [Gathering Facts] >
------------------------
\ ^__^
\ (oo)\_______
(__)\ )\/\
||----w |
|| ||


2018-08-31 01:56:13,928 p=31436 u=vlad | [ERROR]: User interrupted execution

2018-08-31 02:11:05,663 p=32090 u=vlad | PLAY [all] *******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
2018-08-31 02:11:05,677 p=32090 u=vlad | TASK [Gathering Facts] *******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
2018-08-31 02:11:06,848 p=32090 u=vlad | [ERROR]: User interrupted execution


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz