Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

child_process.py 247 B

123456789101112
  1. import time
  2. import multiprocessing
  3. def test(info):
  4. while 1:
  5. print 'TEST', info[0], info[1]
  6. def run(proc_id):
  7. pool = multiprocessing.Pool(processes=4)
  8. pool.map(test, [(proc_id, i) for i in range(4)])
  9. pool.close()
  10. pool.join()