Библиотека ansible плейбуков на разные случаи
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

12345678910111213
  1. import time
  2. import multiprocessing
  3. import child_process
  4. print("Hello world")
  5. processes = [None] * 4
  6. for i in range(4):
  7. processes[i] = multiprocessing.Process(target=child_process.run, args=(i,))
  8. processes[i].start()
  9. for i in range(4):
  10. processes[i].join()