Ansible playbook for fast clickhouse deployment and configuration
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin fb66b6c658 import 1 rok temu
group_vars import 1 rok temu
host_vars import 1 rok temu
roles import 1 rok temu
.gitignore import 1 rok temu
ansible.cfg import 1 rok temu
inventory.ini import 1 rok temu
playbook.yml import 1 rok temu
req.yml import 1 rok temu
run.sh import 1 rok temu