Ansible playbook for fast clickhouse deployment and configuration
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Vladimir Smagin fb66b6c658 import 1 rok temu
..
clickhouse import 1 rok temu
preinstall/tasks import 1 rok temu
python2/tasks import 1 rok temu
upgrade_pip/tasks import 1 rok temu
zookeeper import 1 rok temu