Ansible playbook for fast clickhouse deployment and configuration
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 

3 wiersze
67 B

- src: idealista.zookeeper-role
version: 1.3.0
name: zookeeper