Ansible playbook for fast clickhouse deployment and configuration
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

4 wiersze
67 B

  1. - src: idealista.zookeeper-role
  2. version: 1.3.0
  3. name: zookeeper