Ansible playbook for fast clickhouse deployment and configuration
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 

3 regels
67 B

- src: idealista.zookeeper-role
version: 1.3.0
name: zookeeper