Ansible playbook for fast clickhouse deployment and configuration
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 

26 wiersze
454 B

---
- name: Install or update python2 required by Ansible
hosts: all
ignore_errors: yes
vars:
ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3
roles:
- python2
- name: Upgrade pip to last version
hosts: all
ignore_errors: yes
- upgrade_pip
- preinstall
- name: Install and configure Zookeeper
hosts: zookeepers
roles:
- zookeeper
- name: Install and configure Clickhouse
hosts: clickhouse
roles:
- clickhouse