Ansible playbook for fast clickhouse deployment and configuration
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

27 řádky
454 B

 1. ---
 2. - name: Install or update python2 required by Ansible
 3. hosts: all
 4. ignore_errors: yes
 5. vars:
 6. ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3
 7. roles:
 8. - python2
 9. - name: Upgrade pip to last version
 10. hosts: all
 11. ignore_errors: yes
 12. - upgrade_pip
 13. - preinstall
 14. - name: Install and configure Zookeeper
 15. hosts: zookeepers
 16. roles:
 17. - zookeeper
 18. - name: Install and configure Clickhouse
 19. hosts: clickhouse
 20. roles:
 21. - clickhouse